Staff

Ramada Muñoz, Nil

Archaeo biochemistry Technician Support

E-mail: nramada@iphes.cat

Sponsor: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 709193)

SOC