Bachelor's Degree in Anthropology and Human Evolution (URV/UOC)

The Bachelor’s Degree in Anthropology and Human Evolution is offered jointly by the Universitat Rovira i Virgili (URV) and the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). The programme is offered in two modes: online or blended learning (online and in-person classes). The online mode allows students to participate in the programme through the virtual campus of the UOC, while the blended mode combines virtual classes with some in-person classes for subjects taught at the Campus Catalunya of the Universitat Rovira i Virgili and at IPHES.

IPHES researchers participate in the following courses:

Participation in the DEGREE IN ANTHROPOLOGY AND HUMAN EVOLUTION
(the courses are offered progressively since academic year 2013-14)
  Courses ECTS
Gema Chacón Evolució Humana i Cultural 6
Robert Sala Ramos Epistemologia de la Evolució 3
Carlos Lorenzo Merino Antropologia Biológica 6
Palmira Saladié Arqueologia del Quaternari 6
Ethel Allué Martí Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes 6
Prehistòria 6
Deborah Barsky Cultura Material 6
Metodologia de l'Arqueologia 6
Arqueologia del Comportament Simbòlic 6
Marina Lozano Evolució Humana 6
Antropologia Forense 6
Bruno Gómez de Soler Etnoarqueologia 6
Rosa Huguet Pàmies Paleoecologia Humana 6
Gala Gómez Merino Pràctiques de Laboratori i de Camp 6
Policarp Hortolà Gómez Genètica 6
Seminari disseny de la recerca 3

 

More information: