Operació 6 Mamut

L’operació 6 “Mamut” forma part del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “TurisTIC en família”, coordinat per la Diputació de Tarragona i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. El PECT “TurisTIC en família” està orientat a la innovació en turisme, contribuint de forma transversal als eixos prioritaris 1 “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació” i 6 “Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos”. Específicament, l’operació “Mamut” contribueix, dins l’eix 6, als objectius específics 6.3.1 i 6.3.2, dins la prioritat d’inversió 6.3 “La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural”.


L’operació 6 “Mamut” està liderada per l’IPHES, com a soci beneficiari, i participada per l’Ajuntament de La Canonja, com a entitat no beneficiària.

Les intervencions arqueològiques al jaciment del Barranc de la Boella (Municipi de la Canonja), estan aportant troballes excepcionals que permeten conèixer de primera mà les condicions ecològiques i culturals del primer poblament humà del continent europeu, fa un milió d’anys. La rellevància d’aquest jaciment fa que reuneixi les condicions òptimes per oferir els continguts per a una experiència prehistòrica dirigida al turisme familiar.

Aquesta operació és conseqüència del Pla Director promogut, elaborat i aprovat per l’IPHES i l’Ajuntament de la Canonja, per a la patrimonialització, la protecció i l’explotació del jaciment prehistòric del Barranc de la Boella.

L’objectiu de l’operació és respondre a les necessitats de tipus vivencial i educatiu del turisme familiar, contribuint també a la diversificació de l’economia de l’entorn, fent-la menys depenent del sector industrial químic, amb el patrimoni prehistòric com a generador d’una cadena de valor basada en productes i serveis turístics (entreteniment, comerç al detall, restauració i hostaleria, atracció per altres esdeveniments) i activitats didàctiques i educatives.

L’operació consistirà en tres actuacions a executar i relacionades amb l'espai interior i adjacent del Mas de l'Abeurador (Municipi de La Canonja) i destinades a configurar una experiència prehistòrica per al turisme familiar:

Actuació 6.1 – Redacció de projecte d'idees i executiu museogràfic.

Actuació 6.2 – Conceptualització, disseny i producció de senyalització informativa per facilitar l'accés.

Actuació 6.3 – Conceptualització i disseny de materials del pla de màrqueting i comunicació.

 

• Persona de contacte: Bernat Sentís

• Contacte: bsentis@iphes.cat / 607 980 942