Staff

García Millán, Marcos

Conservation and Preparation Technician Support

Phone: (+34) 607 982 428

E-mail: mgarcia@iphes.cat

Sponsor: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 709193)

SOC