Staff

Rubert Izquierdo, Irene

Archaeobotany Technician Support

Phone: (+34) 607 982 252

E-mail: irubert@iphes.cat

Sponsor: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 659433)

SOC