Press

NewsNext

Un nou llibre analitza la complexitat del món neandertal

Prop de 60 experts internacionals ofereixen una visió sintètica del coneixement més actualitzat i complet dels neandertals, en un manual de referència tant per a professionals com per aficionats a l’evolució humana

Tarragona, 5 agost 2022 Updating Neanderthals: Understanding Behavioural Complexity in the Late Middle Palaeolithic és el títol del nou llibre que s’acaba de presentar i que representa el manual més complet i actualitzat per conèixer el món neandertal escrit fins ara. A llarg de les seves 380 pàgines, els més de 60 autores i autors internacionals que han participat a l’obra, proporcionen al lector un exhaustiu coneixement de la darrera fase d’asssentaments neandertals als continents europeu i asiàtic, així com de les principals característiques d’altres poblacions que van coexistir en aquell període: els denisovans i les primers humans moderns a Europa. D’aquesta manera es sintetitza la informació històrica sobre l’estudi de les poblacions del Pleistocè superior i es presenten els debats actuals sobre la seva genètica, subsistència, tecnologia, comportaments socials i cognitius.

Foto 1 Cover
Imatge de la portada del nou llibre editat per Academic Press.

 

Aquest llibre ha sigut publicat per Academic Press, editorial acadèmica que forma part del grup Elsevier i ha sigut editat per la Dra. Francesca Romagnoli, professora de la Universidad Autónoma de Madrid, el Dr. Florent Rivals, professor ICREA i investigador de l’IPHES-CERCA, i el Dr. Stefano Benazzi, professor de la Universitat de Bolonya a Itàlia.

Foto 2 Editors
Imatge dels tres editors del llibre, el Dr. Florent Rivals (esquerra), la Dra. Francesca Romagnoli (centre) i el Dr. Stefano Benazzi (dreta).

 

Des del descobriment de les restes esquelètiques a la cova Feldhofer l’any 1856, les restes dels neandertals han cridat l’atenció a les comunitats científiques i socials. Des del principi, aquests homínids sempre s’han considerat com a éssers brutals i simiescos. Fins i tot encara avui dia aquesta imatge estereotipada dels neandertals encara és present, fins i tot per part d’alguns científics, que la utilitzen per contrarestar la idea del “nosaltres” com els humans i els “altres” com a no humans. Tot i això, en les darreres dècades s’han anat consolidant nous enfocaments teòrics i metodològics que permeten als investigadors obrir noves perspectives inesperades i fascinants en la reconstrucció de la vida, dels hàbits i les habilitats dels neandertals, així com la seva història evolutiva i genètica. Els avenços tecnològics en l’àmbit de la ciència arqueològica i els estudis multidisciplinaris cada vegada més consolidats són la clau per a una nova i revolucionària concepció d’aquests parents humans. Aquest llibre és el resultat d’aquesta nova concepció científica.

Foto 3
Avui dia les investigacions han mostrat que els neandertals eren molt més similars a nosaltres del que hem estat pensant al llarg del segle passat. Imatge de Alessadro Bartoletti, Cooperativa Archeologica ARA, basat en una idea de Prasildo Brilli (Romagnoli et al., 2022).

 

Segons el Dr. Florent Rivals “aquest projecte editorial, que supera un enfocament d'estudi de cas i que reuneix més de 60 científics experts en el món neandertal, és inusual. Des del principi teníem clar que havíem d'incloure els experts que en els darrers anys han contribuït significativament a incrementar el nostre coneixement sobre els neandertals”.

 

Què sabem avui dels neandertals i què podem llegir en aquest llibre?

Són moltes les qüestions tractades en aquest llibre, entre les quals s’explica que els neandertals van poblar un territori molt ampli des d'Àsia oriental fins a Europa occidental. El fet d'ocupar una franja de territori tan gran requeria d’una diversitat tecnològica, d’uns patrons de subsistència i d’unes dinàmiques socials també molt importants. Per exemple, un dels capítols del llibre tracta sobre la dieta neandertal. Avui sabem que aquesta dieta era molt més diversa del que es pensava, on, a més dels grans mamífers, també s'hi incorporaven altres animals de talla petita com els conills, els ocells, però també els peixos i mariscs, així com també eren molt importants els recursos vegetals. Un altre dels aspectes importants són els moviments diaris, estacionals i/o anuals de les comunitats neandertals per a l'obtenció d'aliments i d’altres recursos necessaris per a la subsistència com, per exemple, l'aprovisionament de matèries primeres per a la producció d'eines. Aquests moviments es planificaven segons les característiques de cada entorn i les fluctuacions climàtiques, mostrant una gran plasticitat conductual per part d'aquests grups humans. En aquest sentit, des del punt de vista cognitiu, és força evident que els neandertals van participar d'algunes formes de comportament simbòlic a diferents llocs i cronologies. Aquest aspecte es presenta en dos capítols clau al llibre on es presenta el conjunt de proves que així ho demostren inclosos els recents i debatuts descobriments sobre “l'art rupestre” neandertal.

Segons la Dra. Romagnoli “Els estudis dels neandertals en els darrers 20 anys probablement han canviat el nostre coneixement d'aquest grup humà més que el de qualsevol altra població arcaica i han demostrat que els neandertals i els humans moderns estaven culturalment i cognitivament més propers el que es pensava anteriorment” i conclou: “ara anem molt més enllà de la “rehabilitació” dels brutals neandertals i aquest llibre ho demostra clarament”.

Por tot això Updating Neanderthals: Understanding Behavioural Complexity in the Late Middle Palaeolithic és un manual de referència per a totes aquelles persones interessades per l'arqueologia, la psicologia evolutiva, la paleoecologia i l'evolució cultural, especialment per les societats del Paleolític Mitjà. Sens dubte, el coneixement dels comportaments i sistemes de subsistència d'aquestes societats pretèrites pot contribuir a estimular una reflexió col·lectiva al si de la societat moderna sobre temes i conceptes extremadament actuals i necessaris, com la diversitat, la migració, les competències interculturals, la inclusió i la cooperació.

Podeu trobar més informació del manual a l’enllaç següent: 

https://www.elsevier.com/books/updating-neanderthals/romagnoli/978-0-12-821428-2